top of page
Princeton-Rehabilitation_Desktop.jpg

Rehabilitering

Våre terapeuter jobber ut fra en felles behandlingsmodell.

 

​Denne modellen deler rehabilitering i tre faser: stimulering, tøye/strekke og styrke. Dette gjør vi for å få best mulig resultat av behandlingen, og for å fokusere på hva som er viktig å behandle til riktig tid i behandlingsforløpet.

Første fase er stimulering. Vi ønsker å stimulere området hvor smerten eller skader er for å få området til å fungere som normalt igjen. Mye endres i kroppen av påkjenningen ved smerte og skade. Vi kan stimulere på flere måter blant annet med laser, dry needling eller massasje. 

Fase to er tøye eller strekke. Muskler, leddbånd, ligamenter og/eller leddkapsler kan ofte bli stramme og derfor litt forkortet. Dette kan føre til redusert bevegelighet. Vi ønsker derfor å tøye de stramme strukturene slik at man kan gjenopprette normal bevegelse. Dette kan vi gjøre ved å tøye manuelt og/eller ved mobilisering, samt manipulere feilstillinger.

Fase tre er styrke.  Etter skade eller smerte over tid kan muskulaturen bli svakere. Det er ved hjelp av muskulaturen vi utfører bevegelsene våre, og det er derfor svært viktig å bedre styrken. For å styrke muskulatur er det bevegelse og veiledet styrkeøvelser som er viktig.

bottom of page