top of page
16_edited.jpg

Ultralyd

Ultralyd er svært godt egnet til å undersøke bløtdelene i kroppen slik som sener, væskeansamlinger, kuler og slimposer. Siden lydbølgene som ultralydapparatet benytter til å fremstille kroppen ikke går gjennom bein (skjelettet), egner undersøkelsen seg ikke til fremstilling av alle ledd i kroppen (se under).

Under finner du vanlige sykdommer og tilstander som egner seg godt til utredning med ultralyd:

  • Senebetennelse (tendinitt)

  • Forkalkninger i sener

  • Slimposebetennelse (bursitt)

  • Økt væske i leddet (hydrops)

  • Avrevet sene (seneruptur)

  • Slitasjegikt (artrose)

  • Leddbetennelse (artritt)

  • Muskelruptur eller muskelstrekk

Enkelte ledd i kroppen ligger ugunstig til for vurdering med ultralyd, mens andre ledd ligger overfladisk og ideelt til for ultralydundersøkelse. Metoden er derfor spesielt mye brukt til å stille diagnose og til å evaluere behandlingseffekt ved utredning av følgende deler av kroppen:

bottom of page